LisArt Media är ett enmansföretag situerat i Stockholms söderförort.
LisArt gör illustrationer, sajter, logotyper, affischer, läromedel och grafisk form.

Se vidare LisArts portfolio.

LisArt har ett brett kontaktnät bestående av programmerare och designers, inriktade på både tryckta och digitala medier. LisArt kan sig ta an både stora och små projekt. Målet är att se varje uppdrag som en unik och skräddarsy den, för uppdragsgivaren, bästa lösningen. Form och fuktion går hand i hand.

Är medlem i Illustratörscentrum och Svenska Tecknare.